Media Player İndir

AÖL İletişim Rehberlik (TV)

Bu site örgün ve yaygın eğitimdeki öğrencilere ders destek materyalleri sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Yeni ilk ve orta öğretim programlarına uygun ders materyalleri hazırlanmakta olup hazırlıkları bitenler bu sitede yayınlanacaktır.

Öğretmen ve velilere yönelik kişisel ve mesleki gelişim programları, eğitim programları, belgeseller, okul öncesine yönelik programlar, çizgi film ve masallar, çeşitli slayt filmleri ve fotoğraflar da bu sitede yer almaktadır.

Son Eklenenler (TV)
17' TÜRK EDEBİYATI 10 Tarih - Edebiyat İlişkisi
23' TARİH 9 Hz. Muhammed Dönemi
19' TARİH 9 Kabına Sığmayan Türkler
19' TARİH 9 Türkiye Selçuklularında Kültür ve Medeniyet
23' TARİH 9 Türkiye Selçuklu Devleti'nin Yükselme ve Dağılma Dönemi
14' TARİH 9 Anadolu'da Tarih Kavşağı
17' TARİH 9 Malazgirt'te Selçuklu Bizans Karşılaşması
19' TARİH 9 İslam Dünyasında Selçuklular Zamanı
22' TARİH 9 Türklerin Müslüman Olmaları ve Karahanlılar
24' TARİH 9 Emeviler ve Abbasiler

Son Eklenenler (RADYO)
1’ İngilizce New Bridge to Success 10 Pre-Intermediate Unit Test 10
1’ İngilizce New Bridge to Success 10 Pre-Intermediate Unit 10: Imagine That - Workbook
2’ İngilizce New Bridge to Success 10 Pre-Intermediate Pronunciation
2’ İngilizce New Bridge to Success 10 Pre-Intermediate Listening and Writing
2’ İngilizce New Bridge to Success 10 Pre-Intermediate Unit Test 9
1’ İngilizce New Bridge to Success 10 Pre-Intermediate Unit 9: Ufos - Workbook
2’ İngilizce New Bridge to Success 10 Pre-Intermediate Listening and Speaking
0’ İngilizce New Bridge to Success 10 Pre-Intermediate Pronunciation
1’ İngilizce New Bridge to Success 10 Pre-Intermediate Reading and Listening
1’ İngilizce New Bridge to Success 10 Pre-Intermediate Unit Test 8Görme Engelliler İçin

 

 

 

  ©2010 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Tüm hakları saklıdır.