T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
İNTERNET RADYO TELEVİZYONU


İNTERNET TV

Ortaöğretim  >>TÜRK EDEBİYATI 10
KOD
KONU
SÜRE

(406-9) 

Halk Edebiyatı-II
  15' 17"

(406-10) 

Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler (Halk Hikâyeleri, Mesneviler)
  17' 22"

(406-11) 

Göstermeye Bağlı Edebi Metinler (Karagöz, Ortaoyunu, Meddah)
  16' 19"

(406-12) 

Öğretici Metinler (Tezkire, Seyahatname, İlmi Eserler)
  18' 29"

(406-1) 

Tarih - Edebiyat İlişkisi
  17' 10"

(406-8) 

Halk Edebiyatı-I
  20' 29"

(406-3) 

Destan Dönemi Türk Edebiyatı ve Göktürk Yazıtları
  21' 36"

(406-4) 

İslami Dönemde İlk Türk Edebiyat Ürünleri (Kutadgu Bilig, Atabetü’l Hakayık, Divan-ı Hikmet)
  18' 16"

(406-5) 

İlahi, Nefes, Gazel, Dede Korkut Hikâyeleri, Nasrettin Hoca Fıkraları
  19' 01"

(406-6) 

Divan Edebiyatı-I
  15' 36"

(406-7) 

Divan Edebiyatı-II
  13' 45"

(406-2) 

Destan Dönemi Türk Edebiyatı
  15' 16"

İNTERNET RADYO

 

  ©2010 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Tüm hakları saklıdır.