T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
İNTERNET RADYO TELEVİZYONU


İNTERNET TV

Ortaöğretim  >>SOSYOLOJİ
KOD
KONU
SÜRE

(208-1) 

Sosyolojinin Konusu
  19'00''

(208-2) 

Sosyolojide Metod
  19'59''

(208-3) 

Sosyal Yapı
  18'44''

(208-4) 

Sosyal Gruplar
  18'40''

(208-5) 

Millet, Milliyetçilik
  20'35''

(208-6) 

Toplumsal Tabakalaşma
  18'57''

(208-7) 

Soru Programı
  21'00''

(209-1) 

Sosyolojinin Konusu
  19'54''

(209-2) 

Aile ve Türk Kadınının Toplumdaki Yeri
  19'46''

(209-3) 

Sosyoloji Kapsamında Ekonomi
  19'03''

(209-4) 

Siyasi Kurumlar Yönetim Biçimleri, Demokrasi
  18'31''

(209-5) 

Sosyal Değişme, Sosyal Gelişme
  19'53''

(209-6) 

Atatürkçü Düşünce
  19'47''

(209-7) 

Soru programı
  19'18''

İNTERNET RADYO

 

  ©2010 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Tüm hakları saklıdır.